Dette gjer SKM

  • Personkontrollar av personar i sivil sektor med behov for tryggingsklarering (sikkerhetsklarering) eller åtgangsklarering (adgangsklarering)
  • Gjennomfører tryggingssamtalar med personar som treng tryggingsklarering eller åtgangsklarering
  • Oppslag i nasjonalt register

Det er god grunn til å anta at oppgåvene i SKM vil endre seg framover. Dette er fordi SKM har fått meir ansvar etter endringar i lovverk som tredde i kraft i 2019.

 

Organisering

Vi ligg under Justis- og beredskapsdepartementet og jobbar med tryggingslova.
Vi er organisert med ein administrasjonsavdeling og to fagseksjonar direkte under direktør. Gudmund Gjølstad er direktør for SKM.

SKM blei offisielt etablert i 2018.

 

Les meir

 

2020

Tildelingsbrev 2020 (PDF, regjeringen.no)

2019

Årsrapport 2019 (PDF, regjeringen.no)

Tildelingsbrev 2019 (PDF, regjeringen.no)

Revisjonsberetning SKM 2019 (PDF)

2018

Årsrapport 2018 (PDF, regjeringen.no)

Tildelingsbrev 2018 (PDF, regjeringen.no)

Revisjonsberetning 2018 (PDF)

 

Oppdatert 19.5.2020