Dette gjer SKM

  • Personkontrollar av personar i sivil sektor med behov for tryggingsklarering (sikkerhetsklarering) eller åtgangsklarering (adgangsklarering)
  • Gjennomfører tryggingssamtalar med personar som treng tryggingsklarering eller åtgangsklarering
  • Oppslag i nasjonalt register

Det er god grunn til å anta at oppgåvene i SKM vil endre seg framover. Dette er fordi SKM har fått meir ansvar etter endringar i lovverk som tredde i kraft i 2019.

 

Organisering

Vi ligg under Justis- og beredskapsdepartementet og jobbar med sikkerhetsloven.
Vi er organisert med ein administrasjonsavdeling og to fagseksjonar direkte under direktør. Gudmund Gjølstad er direktør for SKM.

SKM blei offisielt etablert i 2018.

 

Les meir

Tildelingsbrev 2020 (regjeringen.no)

 

Tildelingsbrev 2019 (regjeringen.no)

 

Årsrapport 2018 (regjeringen.no)

Tildelingsbrev 2018 (regjeringen.no)

Revisjonsberetning 2018 (PDF)

 

Oppdatert 22.1.2020