I perioden frem til vi kan dra nytte av bedre prosesser i personellsikkerhetsarbeidet, blant annet gjennom et påstartet digitaliseringsprosjekt, er vi helt avhengig av fortsatt godt arbeid i den enkelte virksomhet for at saksbehandlingstiden ikke skal bli unødvendig forlenget.

I den forbindelse gjør vi derfor anmodende virksomheter oppmerksomme på at vi ser oss nødt til å avvise flere saker dersom følgende ikke er ivaretatt før oversendelse til SKM:

Sending av dokumenter

Av hensyn til både personvern og regler knyttet til arkivering ber vi om at alle som sender inn tilleggsbegrunnelser på eget følgeskriv kun skriver begrunnelse for en person per følgeskriv.

For hver enkelt person det anmodes om skal forespørselsskjema og personopplysningsblankett ligge samlet sammen med eventuelle vedlegg.

Dokumenter kan også sendes via NBN (nasjonalt begrenset nett).

Vedtak om adgangsklarering

Vi ber spesielt departementer som vurderer vedtak om adgangsklarering og virksomheter som blir berørt av dette til å ta kontakt med oss før vedtak fattes. På denne måten kan vi etablere god kommunikasjon og sikre at implementeringen av vedtaket kan gjennomføres på en god måte.

Ytterligere informasjon og informasjonsutveksling

Vi planlegger å kontakte virksomhetene tidlig i 2020 for å kartlegge virksomhetenes behov for informasjon, rådgivning og opplæring, slik at personellsikkerhetsarbeidet kan forbedres ytterligere i alle ledd.