Skriv en så god begrunnelse som mulig

Om du leverer en god begrunnelse går saksbehandlingen gjerne fortere. Dette er fordi det i mange tilfeller sparer saksbehandleren fra å kontakte virksomheten før de begynner å behandle saken. Husk dette når du skriver begrunnelser:

  • Kort, konkret og forståelig
  • Svar på det som blir etterspurt i skjemaet

Gjennomfør en kvalitetssjekk av dokumentene før innsending

Før forespørsler og skjemaer blir sendt til SKM er det viktig at innholdet er kvalitetssikret.

  • Er nødvendige signaturer på plass?
  • Er dokumentene fullstendige, eller mangler det noen sider?

Informer de som skal klareres om opplysningsplikten

Sørg for at den som du har behov for å klarere kjenner til at det skal opplyses om alle forhold i personopplysningsblanketten, selv de som går langt tilbake i tid og tilsynelatende kan være mindre viktig. Da sparer saksbehandlerne tid fordi de slipper å avklare spørsmål knyttet til informasjon det ikke ble opplyst om.

 

Spørsmål? Kontakt oss på post@skm.stat.no eller telefon 69 91 50 00