E-post:

post(a)skm.stat.no

Telefon: + 47 69 91 50 00

Telefontid frå 09.00-11.00 og 12-14.00

Besøksadresse:

Vogts gate 17
1532 Moss

Postadresse:

Sivil klareringsmyndighet
Postboks 100
1501 Moss

Fakturaadresse:

Elektronisk faktura – EHF: 918 929 673

Hvis det ikke er mulig å sende via EHF kan følgende adresse benyttes for papirfaktura:
Sivil klareringsvirksomhet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4724 Torgard
7468 Trondheim

Vennligst påfør referanse: 3720SVAA