E-post:

post@skm.stat.no

Telefon: + 47 69 91 50 00

Telefontid: 09.00-11.00 og 12-14.00

Postadresse:

Sivil klareringsmyndighet
Postboks 100
1501 Moss

Besøksadresse:

Vogts gate 17
1532 Moss