Om den tilsette skal ha tilgang til informasjon som er gradert KONFIDENSIELT eller høgare, skal den tilsette vere tryggingsklarert i tillegg.

Vi i Sivil klareringsmyndighet kan sjekka klareringsstatus på ditt personell. Ta kontakt på post@skm.stat.no eller postmottak@skm.nb-nett.no

Hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) finn du informasjon om autorisering av personell.

 

Oppdatert 20.12.2019