Før autorisasjon gis for tilgang til informasjon gradert KONFIDENSIELT eller høyere skal vedkommende inneha norsk sikkerhetsklarering.

Vi i Sivil klareringsmyndighet kan sjekke klareringsstatus på ditt personell. Ta kontakt på post@skm.stat.no eller på postmottak@skm.nb-nett.no

Hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) finner du informasjon om autorisering av personell. Henvend deg til NSM hvis du har generelle spørsmål om autorisasjon.