Før autorisasjon gis for tilgang til informasjon gradert KONFIDENSIELT eller høyere skal vedkommende inneha norsk sikkerhetsklarering.

I henhold til forskrift om personellsikkerhet § 5-2 skal en person som etter avgjørelse ikke er gitt sikkerhetsklarering ikke gis autorisasjon. Sivil klareringsmyndighet kan sjekke klareringsstatus på ditt personell. Ta kontakt på post@skm.stat.no eller på postmottak@skm.nb-nett.no

Har virksomheten behov for å autorisere utenlandske statsborgere, kan autorisasjon kun vurderes når tillatelse er innhentet fra Sivil klareringsmyndighet (jf. § 2-2 i forskrift om personellsikkerhet). Les mer om dette under fanen «Utenlandske statsborgere«.

Hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) finner du informasjon om autorisering av personell. Henvend deg til NSM dersom du har generelle spørsmål om autorisasjon.