Vi bruker tilgjengelige ressurser for å opprettholde tilnærmet normal drift gjennom gjeldende koronatiltak. I perioder er vi utfordret på kapasitet og tilgjengelighet på personell, og dette innebærer tidvis redusert tilgjengelighet på telefon. Vi oppfordrer derfor virksomheter som har særskilte behov i forbindelse med pandemien til å ta kontakt med oss på e-post.

Vi ber om forståelse for at forhold hos oss kan endre seg raskt, og at vi ikke kan gi konkrete svar på spørsmål om saksbehandlingstid i den enkelte sak. Vi prioriterer saksbehandling på klareringssaker.

Dersom situasjonen tilsier at aktiviteter knyttet til klareringssaker blir utsatt (for eksempel gjennomføring av sikkerhetssamtaler), vil de berørte bli direkte varslet om dette.

Ta gjerne kontakt med oss, fortrinnsvis på på e-post i den situasjonen vi nå står i.