Prioritering av saker i forbindelse med pågående hendelseshåndtering (COVID-19)

For tiden prioriterer vi saker som er relatert til koronaviruset og tiltakene som er iverksatt i forbindelse med dette.
  • Hvis dere tidligere har sendt oss en forespørsel som nå må prioriteres ber vi om at dere sender en e-post til post@skm.stat.no med en kort begrunnelse som ikke inneholder gradert informasjon
  • Ved nye forespørsler er det svært viktig at personopplysningsblanketter vi mottar er fullstendige og korrekt fylt ut. Hvis vi må bruke tid på å returnere skjemaer eller innhente ytterligere informasjon vil dette forlenge saksbehandlingstiden
  • I disse prioriteringssakene ringer vi for å formidle resultatet i tillegg til å sende eventuelle klareringsbevis. Det er derfor svært viktig at kontaktinformasjonen i forespørselsskjemaet er korrekt
  • Hvis dere har andre spørsmål kan dere ringe oss på 69 91 50 00 mellom kl. 9.00-11.00 og kl. 12.00-14.00

 

Oppdatert 29. april 2020